Kamčatský expres


 • Sezóna: Jaro, Léto, Podzim
 • Délka: 8 dní / 7 nocí
 • Počet lidí: Min – 4, Max - 16
od 35 100 Kč
TERMÍNY
30.04 - 08.05 od 35 100 Kč
07.05 - 15.05 od 35 100 Kč
14.05 - 22.05 od 35 100 Kč
21.05 - 29.05 od 35 100 Kč
28.05 - 05.06 od 35 100 Kč
ID: KAM 01

KAMČATKA

 

Tento krátký, intenzivní a na zážitky bohatý zájezd je vhodný pro lidi, kteří mohou vyčlenit na cestu  a Kamčatku nejvýše jeden týden a kteří nejsou ochotni běhe m túry trávit noc ve stanech. Ne jaktivnější  exkurze , jako jsou výstupy na sopky, mají vždy alternativní odleh čenou verzi. naše spoleh livá doprava vás přepraví do maximální blízkosti výletního místa. Zkuše ní průvodci se postarají o vaši bez pečnost a o to, abyste si odnesli nez apomenutelné zážitky z návštěvy mistrovských děl matky přírody.

Zájezd v uvedené podobě platí od 1. července do 15. září. V jiných termínech dochází k mírné úpravě. Například výstupy na sopky jsou nahraze ny výlety k úpatí sopek. Na začátku sezony se dokonce využívá doprava účastníků sněžnými vozidly. Souvisí to s místními klimatickými podmínkami. Pokud se chystáte vyrazit na Kamčatku mimo sezónu, zašleme Vám na požádání program zájezdu platný pro konkrétní termín.

Krátce o cestě:
 • Počet lidí ve skupině – min. 4, max. 16
 • Trasa: Petropavlovsk-Kamčatskij – Údolí gejzírů (fakultativně ) nebo Korjacký etnický pastevecký tábor – Avačský záliv – Avačinská sopka – řeka Bystraja – Mutnovskaja sopka nebo termální prameny Dačnyje nebo výlet "Horká země" (fakultativně )
 • Údolí gejzírů nebo návštěva Korjackého národního etno-kulturního pasteveckého tábora
 • Výlet lodí po zátoce Avačinskaya na ostrov Staričkov s rybolovem
 • Výstup na vrchol kráteru Avačinské sopky nebo prohlídka Avačinského průsmyku a nenáročnývýstup na horu Velbloud.
 • Plavba a rybaření na řece Bystraja
 • Výstup na vrchol kráteru sopky Mutnovského nebo návštěva termálních pramenů Dačnyje
Program » Plný
DEN 1.
Odlet z Prahy do Petropavlovska-Kamčatskeho

Odlet z Prahy do Petropavlovska-Kamčatskeho

DEN 2.
Přílet na letiště města Petropavlovsk-Kamčatskij

Přílet na letiště města Petropavlovsk-Kamčatskij. Setkání na letišti, transfer do hotelu, ubytování, odpočinek. Krátká prohlídka historického centra města Petropavlovsk-Kamčatskij. Přenocování v hotelu.

DEN 3.
Údolí gejzírů nebo návštěva Korjackého národního etnokulturního pasteveckého tábora

Snídaně.

Tento den si mohou zájemci zaletět do legendárního Údolí gejzírů a kaldery sopky Uzon (*Výlet se platí zvlášť). Program poskytuje 3 výsadby: v údolí, v kalderu sopky Uzon a v údolí Nalychevo. Letíme na velkou vrtulník Mi-8 s kapacitou 18-20 osob.

Pro ty, kdo nepoletí do Údolí gejzírů, je připravena návštěva Korjackého národního etnokulturního pasteveckého tábora, chovná stanice tažných psů. Představení domorodého uměleckého souboru. Účast na jeho mistrovském vystoupení. Popovídání u táboráku o reáliích života malých domorodých národů Severu. Fotografování v národních oblecích. Čaj z kamčatských bylin. Kamčatská ucha – rybí polévka.

Návrat do Petropavlovsk- Kamčatskij. Nocleh v hotelu.

DEN 4.
Plavba lodí po Avačinské zátoce

Snídaně. Transfer do námořního přístavu ve městě Petropavlovsk-Kamčatskij. Tento den na Vás čeká nezapomenutelná výletní plavba lodí po překrásné Avačinské zátoce s vyplutím na Tichý oceán k ostrovu Staričkov. Oběd na palubě. Po procházce přejezd k podnoží Avačinské a Korjacké sopky. Ubytování v alpském kempu. Večeře. Přenocování v chatkách.

DEN 5.
Výstup na vrchol kráteru Avačinské sopky

Snídaně. Výstup na vrchol kráteru Avačinské sopky. Výstup trvá 6-8 hodin, nevyžaduje speciální fyzickou přípravu ani horolezecké návyky. Oběd formou balíčků během výstupu. Hodinová prohlídka kráteru. Prohlídka lávové zátky, která zapečetila kráter po erupci v roce 1991. Sledování aktivity  sopečných fumarol. Návrat do kempu (sestup trvá 3-4 hodiny).

Alternativní varianta. Pro toho, kdo se necítí na výstup na vrchol kráteru je připravena prohlídka Avačinského průsmyku. Nenáročný výstup na horu Velbloud. Pozorování velmi krásných a vzácných vysokohorských květin a zvědavých kamčatských svišťů – jevražků. Během exkurzí plánovaných na tento den se před vámi budou otvírat nepopsatelná kamčatská panoramata.

Večeře. Pro zájemce parní lázeň s výhledem na právě pokořený vrchol Avačinské sopky. Přenocování v chatkách.

DEN 6.
Plavba a rybaření na řece Bystraja

Snídaně. Přejezd (130 km) k jedné z největších a nejkrásnějších řek poloostrova. Oběd ve stabilním kempu. Plavba a rybaření na řece Bystraja na bezpečných nafukovacích člunech – raftech. Řeka se nachází v centrální části poloostrova a protéká malebnou krajinou s nedotčenou přírodou. Během raftingu je často možné zahlédnout medvěda či orla východního. V závislosti na ročním období si můžete na třpytku ulovit lososa ve všech jeho odrůdách – sivena, lipana či pstruha duhového. Právě díky tomu je rafting na řece Bystraja tak zajímavý a fascinující. Po sjezdu řeky koupání v divokých termálních pramenech. Odjezd a ubytování v rekreačním středisku v obci Paratunka. Koupání ve venkovním bazénu s termální vodou.

DEN 7.
Pěší túra do kráteru sopky Mutnovského nebo návštěva termálních pramenů Dačnyje

Snídaně. Odjezd k sopce Mutnovského (60 km). Cesta vede malebnými dolinami a horskými průsmyky kolem sopek Viljučinskij a Gorelyj. Poté cesta přetíná náhorní planinu a noří se do kaldery vulkánu Gorelyj s jeho fantastickou nadpozemskou krásou. Následuje pěší túra (3 až 5 hodin) do kráteru sopky Mutnovského. Zde se nachází nejmohutnější fumarolová oblast na světě. V kráteru budete svědky nepopsatelného boje živlů. Mocný ledovec se nasouvá na vysokoteplotní fumaroly a snaží se zchladit žár vrtošivé sopky. Výsledek tohoto boje můžete spatřit jedině tehdy, když se ocitnete na tomto místě! Oběd v kráteru ve formě balíčku.

Alternativní variantou je návštěva termálních pramenů Dačnyje, které se nacházejí na severním svahu Mutnovské sopky. Výlet nevyžaduje mnoho fyzického úsilí. Pěší část trasy představuje asi 40 minut pochodu do cíle cesty. Nehledě na to, že tímto cílem není kráter sopky, i tady je leccos k vidění. Četné bublající horké prameny, proudy páry, bahenní kotle. Místní obyvatelé nazývají toto místo Údolí páry.

Návrat do hotelu.

DEN 8.
Odlet do Prahy

Snídaně. Návštěva rybího trhu a obchodu se suvenýry, transfer na letiště. Odlet do Prahy.

Cena zahrnuje
 • Doprava: automobil, raft
 • Velikost skupiny: až 16 osob
 • Ubytování v hotelu (DBL, snídaně - 4 noci ),
 • Ubytování v alpském kempu (chatka pro 8-10 osob, stravování 3x denně - 2 noci)
 • Transfery v rámci programu
 • Průvodcovské služby
 • zákonné pojištění CK dle zákona č. 159/1999
Cena nezahrnuje
 • Leteckou přepravu Praha – Petropavlovsk-Kamčatskij – Praha
 • Poplatky za vydání turistického víza
 • Výlet vrtulníkem  do Údolí gejzírů
 • 3-denní výlet "Horká země" vmísto DEN.7
 • Příplatek za jednolůžkové ubytování
 • Fakultativní výlety
 • Obědy a večeře které nejsou v programu uvedeny
 • Cestovní pojištění
 • Dodatečné ubytování v hotelu (před túrou a po ní)
 • Individuální vybavení
 • Dodatečné transfery
Program » Zkrácený program
Informace k zájezdu » Informace o oblasti
Informace k zájezdu » informace o cestě
Galerie
Recenze
Trasa na mapě
Objednat
Podobné zájezdy
Hodnocení: 0
Expedice Bajkal - Mongolsko Aktivní zájezd pro milovníky přírody
Aktivní zájezd pro milovníky přírody, expedice podél jezera Bajkal v Rusku v první části a poté túry na koních v přírodním národním parku Terelj v Mongolsku. Daleko od ruchu měst se dotknete panenské přírody. Během tohoto poznávacího zájezdu nepotřebujete žádnou speciální přípravu, pouze se doporučuje být v dobré fyzické kondici. Průvodce má právo změnit a přizpůsobit trasu v závislosti na fyzické kondici vše ch členů skupiny.
Náročnost: Vyžaduje fyzickou kondici
 • Aktivní dovolená
od 0 Kč
Pokračujte
Hodnocení: 0
Kamčatský kaleidoskop
Velmi zajímavý a kombinovaný zájezd, který Vás za relativně krátký čas sez námí s nejvýznamnějšími turistickými atrakcemi Kamčatky. Již po mnoho let stabilně velmi žádaný zájezd. Zájezd je určen pro aktivní učastíky.
Náročnost: Vyžaduje fyzickou kondici
 • Aktivní dovolená
 • Zážitkové zájezdy
od 47 700 Kč
Pokračujte
Hodnocení: 0
NA NÁVŠTĚVU K MEDVĚDŮM (KURILSKÉ JEZERO )
Pokud chcete vidět jak lososi táhnou a jak skvělě je přitom loví mědvědi, na Kurilském jeze ře, užít si úchvatnou krajinu kamčatských sopek, vystoupit na vrchol kráteru aktivního vulkánu, vykoupat se v léčebných termálních pramenech s různým složením vody – pak je tento zájez d pro vás! Během zájezdu projedete terénním automobilem Kamčatku z východu na západ, od Pacifiku až k Ochotskému moři a dále, podél západního pobřeží na jih poloostrova.
Náročnost: Vyžaduje fyzickou kondici
 • Aktivní dovolená
 • Zážitkové zájezdy
od 0 Kč
Pokračujte
Hodnocení: 0
Vystup na Běluchu
Načasování: od června do září Kategorie obtížnosti: 3 А (vyžaduje dobrou fyzickou přípravu) Délka trasy: 131 km
Náročnost: Nutná dobrá sportovní kondice
 • Aktivní dovolená
 • Horolezectví
od 0 Kč
Pokračujte
Hodnocení: 0
Na horu Bajda v oblacích
Pěší túru nebo túru na koních na Altaji doporučujeme zejména rodičům s dětmi a lidem, kteří nemají více času než jeden týden. Za jediný týden uvidíte mnoho krásných míst přírodního bohatství pohoří Altaje – řeky, jezera, vodopády, cedrové lesy, alpské louky. Průvodci vás naučí chodit po horských stezkách, dýchat čistý horský vzduch, vařit večeři na ohni, budovat tábor – zkrátka všechny cestovatelské dovednosti, které jsou součástí aktivního zájezdu.
Náročnost: Vyžaduje fyzickou kondici
 • Aktivní dovolená
od 0 Kč
Pokračujte
Podívat se na všechny zájezdy