Přírodní rezervace Altaj a Tělecké jezero

Přírodní rezervace Altaj a Tělecké jezero

Přírodní  rezervace Altaj ( 881,2 tisíc hektarů, vytvořená v roce 1932)

Na severozápadním okraji rezervace obklopeném vysokými útesy v nadmořské výšce 434 m se nachází nejmalebnější  TĚLECKÉ JEZERO.  Je největší sladkovodní nádrží v regionu ( objem 40 км3). Сo se týče hloubky (max. 325 m) a zásob čisté sladké vody je Tělecké jezero překonáno pouze Bajkalem. Jezero v zimě nezamrzá, protože je nepřetržitě živeno prameny, průměrná roční teplota vody činí 4-5 stupňů. Břehy jezera jsou téměř všude strmé, tvořené prudkými srázy rozeklanými soutěskami. Kamenná kotlina je místem dopadu starověkého meteoritu.

Na východních březích jezera se nachází jedinečná pritěleckaja tajga, která se dokonce nazývá "sibiřská džungle": Jsou zde jedle, cedry a osiky. Odhadované stáří některých stromů je až 600 let.

Je známo, že ruský lid přišel na břeh jezera kolem roku 1633 a v té době tu žil altajský kmen Teleků, to oni pojmenovali jezero Těleckým.

Podél hranice rezervace teče krásná a turisty oblíbená řeka Chulyšman.

Zóna ochrany vody v Těleckém  jezeře (93,7 tisíc hektarů) je také ochrannou zónou rezervace. Zachovává pro budoucí generace jedinečnou tajgu na západním břehu jezera.

Abychom mohli naše služby a uživatelský komfort lépe přizpůsobit Vašim potřebám, Viola travel s.r.o. ukládá na Vašem prohlížeči soubory cookies. Prosím, sdělte nám svůj souhlas s používáním cookies.